Kondolencje

Opublikowano: piątek, 05 kwiecień 2024

 kondolencje20240405 v2

Pisma w sprawie drugiego języka obcego w Szkole

Opublikowano: czwartek, 04 kwiecień 2024

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Dokumenty- Pisma znajdą Państwo korespondencję Rady Rodziców z Wójtem Gminy Garwolin w sprawie zmian w nauczaniu drugiego języka obcego w Szkole.

Podsumowanie zebrania Rady Rodziców z dnia 11/03/2024

Opublikowano: środa, 03 kwiecień 2024

Omawiane tematy:

 

 1. HEJT- W szkole pojawił się problem hejtu, głównie nasilił się w klasach 6.

Hejt polega na naśmiewaniu się z rówieśników, pisania obraźliwych określeń, odrzucenia gorzej ubranego dziecka. Na Instagramie powstała nowa otwarta grupa spotted Michałówka gdzie dochodzi głównie do anonimowych aktów hej tu na uczniów naszej szkoły.

Dyrekcja szkoły wraz z pedagogiem podjeły następujące działania:

a) w klasach, w których ten problem występuje (klasy 6,7)

b) odbyły się spotkania z pedagogiem szkolnym, spotkanie z policjantem. Uczniowie klas 7 oglądali film pt „Hejter”

c) obecnie w klasach 6 odbywają się warsztaty z psychologiem.

Pani Dyrektor zasugerowała, że naszej szkole powinny zostać wdrożone warsztaty ARCHIPELAG SKARBÓW jako profilaktyka i pomoc w rozwiązaniu obecnego problemu hejtu. Pani Dyrektor zaproponowała program dedykowany dla konkretnego rocznika. Koszt warsztatów dla jednego rocznika to 8 500 zł.. Szkoła w budżecie przeznaczona ma na taki cel 2 000 zł. Pani Dyrektor będzie wnioskowała o dofinansowanie z Komisji do zwalczania problemów alkoholowych. Rada Rodziców podjęła uchwałą o dofinansowanie warsztatów Archipelag Skarbów dla dwóch roczników tj klasy 6 i 7 w 50%. Finansowanie poprali wszyscy obecni na zebraniu. Od następnego roku szkolnego co rocznym programem być objęte klasy 6.

 2. W szkole odbędzie się konkurs „Każdy inny – wszyscy równi” ogłoszony przez Gminne Centrum Animacji i Kultury

 3. W naszej szkole nadal nie ma zatrudnionego psychologa, jest ogromny problem ze znalezieniem specjalisty, który chciałby pracować na ½ etatu w szkole

 4. Zaobserwowano również zachowania mogące sugerować zaburzenia odżywiania wśród uczennic, opuszczanie obiadów. Pani Dyrektor zapowiedziała kontakt ze szkolnym dietetykiem.

5. Rada Rodziców ponownie zgłosiła temat zmiany dodatkowego języka obcego w naszej szkole na inny niż język rosyjski. Wskazano na schyłkową i ciągle malejącą wagę tego języka w Polsce – m.in. przytoczono statystyki MEN wskazujące, że obecnie język rosyjski jest nauczany w zaledwie ~7% podstawówek. Duża liczba dzieci – absolwentów naszej szkoły nie kontynuuje nauki rosyjskiego w szkole średniej, wybierając inne języki. Także na rynku pracy rzadko wymaga się znajomości rosyjskiego, a jeżeli już to takie oferty najczęściej wybierane są przez uchodźców z Ukrainy. Rodzice przypomnieli także konkluzje ankiety językowej sprzed prawie  2 lat. W związku z zapowiedzianym najprawdopodobniej długotrwałą nieobecnością obecnej nauczycielki rosyjskiego, jest to idealny czas na działania w tym zakresie. Mając powyższe na uwadze, Rada Rodziców ponownie wyraziła życzenie, aby Pani Dyrektor pilnie i z poszanowaniem woli rodziców zajęła się tą sprawą.

6. W szkole będzie na stałe gabinet stomatologiczny. Dr Baran będzie prowadził stomatologie profilaktyczna na fundusz NFZ. Od kwietnia rusza remont Sali nr 7 w której będzie znajdował się gabinet.

7. W najbliższym tygodniu będzie przez Gminę ogłoszony przetarg na remont szkoły. Remont będzie obejmował: wymiany rur, wymianę rynien, odwodnienie, zamontowanie klimatyzacji w sali nr 13 i pokoju nauczycielskim, toalety damskie na piętrze oraz męskie na dole, teren przed oraz parking za szkołą. Remont ma zostać ukończony do lipca 2025.

8. W szkole zgłoszono kradzież. Kradzież miała miejsce w szatni podczas lekcji w-f.

9. Poruszono problem zmian popołudniowych klas 1-3. Dyrekcja tłumaczy, że konieczność zmian popołudniowych dyktowana jest nie wytaczającą ilością sal w szkole. Jest 14 sal a potrzebny jest 17, oraz przepisami sanepidu mówiącymi, że dnia następnego dziecko może zaczynać lekcje godzinę później lub godzinę wcześniej niż dni poprzedniego.

10. STYPENDIA

a) Ogłoszono stypendium Wójta za wysokie osiągnięcia w nauce (średnia 5,5) oraz dla osób uzdolnionych muzycznie, plastycznie, sportowo. O stypendium będzie wnioskował rodzic. Stypendium przyznawane jest na koniec roku.

b) Stypendium dyrektora - na każdy semestr do dyspozycji Dyrekora Est przyznawana kwota stypendium. Za poprzedni semestr przyznana jest kwota 3 720 zł. na wszystkich uczniów, które spełniają następujące kryteria : średnia ocen 5,2 oraz zachowanie bardzo dobre lub wzorowe. O stypendium wnioskuje wychowawca. Wnioski można składać do końca tygodnia.

Obecnie w szkole kwalifikuje się 17 uczniów. Uczniowie klas 8 nie mogą się ubiegać się o stypendium w II semestrze.

 11. E-legitymacje nie zostały wprowadzone, z powodu nieobecności Pani sekretarz, która poza Panią Dyrektor jest jedyną osobą w szkole mająca dostęp do danych wrażliwych uczniów.

 12. Nagrody książkowe – dzieci dostają atlasy i leksykony. Należy sprawdzić czy jest możliwość żeby to dzieci same wybierały sobie książki na nagrody.

 13. Podsumowanie wpłat na Radę Rodziców w poszczególnych klasach:

1a          22 uczniów - brak            3 wpłat

1b          22 uczniów - brak            6 wpłat

2a          24 uczniów - brak            7 wpłat

2b          23 uczniów - brak            7 wpłat

3a          18 uczniów - brak           10 wpłat

3b          18 uczniów - brak            3 wpłat

4a          21 uczniów - brak            4 wpłat

4b          23 uczniów - brak            1 wpłaty

5a          19 uczniów - brak           11 wpłat

5b          22 uczniów - brak            6 wpłat

6a          19 uczniów - brak            9 wpłat

6b          14 uczniów - brak            1 wpłaty

6c           18 uczniów - brak            2 wpłat

7a          24 uczniów - brak           14 wpłat

7b          20 uczniów - brak            4 wpłat

8a          8 uczniów - brak               5 wpłat

Harmonogram spotkań

Opublikowano: wtorek, 05 marzec 2024

Zebranie Rady Rodziców

Kolejne spotkanie Rady Rodziców planowane jest na 11 marca 2024 roku o godz. 17:30 w Szkole.

Podsumowanie zebrania Rady Rodziców z dnia 25/09/2023

Opublikowano: piątek, 29 wrzesień 2023

1.Otwarcie zebrania przez byłą Przewodniczącą RR P. Annę Lewandowską

2.Przedstawiono sprawozdanie finansowe RR za rok szkolny 2022/2023

3.Wybór przedstawicieli do Rady Rodziców:

 • Przewodnicząca RR –Monika Migas
 • Z-ca przewodniczącego RR – Tomasz Duchna
 • Skarbnik – Jolanta Mróz
 • Sekretarz – Milena Chełchowska

4.Wybór komisji rewizyjnej:

 • Członek komisji – Paulina Przybysz
 • Członek komisji – Agnieszka Korba

5.Ustalona składka na RR w kwocie I dziecko – 60 zł, II i każde kolejne - 40zł.

Jeżeli klasa w 100% dokona wpłaty do końca listopada otrzyma zwrot 30%.

6.Dzieci z Ukrainy otrzymają deklarację gdzie będą musieli zadeklarować czy wpłacą składkę na radę rodziców.

7.Na zebraniu obecna P. Dyrektor Agnieszka

8.Przedstawienie i omówienie przez Panią Dyrektor Agnieszkę Szczypek i Jolantę Kubarę programu profilaktyczno-wychowawczego w SP. im. Orła Białego w Michałówce, program zaakceptowany przez Radę Rodziców

9.Nie został jeszcze przedstawiony wniosek do budżetu gminy Garwolin na rok 2024.

10.Ustalono dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 2 listopada, 2 maja, 31 maja, 29 do 30 kwietnia

11.Prośba od P. dyrektor o częściowe sfinansowanie z budżetu RR wyjazdów na zawody sportowe.

12.Poruszony temat niszczenia mienia szkoły: W ostatnim czasie zostały zniszczone nowe drzwi do sali gimnastycznej. Problem z notorycznym marnowaniem papieru toaletowego. Ogromna prośba od Pani Dyrektor o rozmowę z dzieciakami na temat szanowania mienia szkoły.

13.Prośba rodziców do Pani Dyrektor o drugi język w szkole zamiast j.rosyjskiego – obecnie nie ma możliwości ze względu na budżet i kadrę

14.Zakup klimatyzatora do sali komputerowej – czekamy na środki z gminy

15.Automat z przekąskami w szkole - prośba rodziców o nawiązanie współpracy z nowym dostawcą

16.Poruszony problem z miejscami parkingowymi przy szkole

17.Uruchomienie e-legitymacji

18.Rodzice zgłosili do P. Dyrektor potrzebę utworzenia w szkole dodatkowych kółek zainteresowań, jednak ze względu na brak budżetu nie ma takiej możliwości

19.Ustalono dofinansowanie dla każdej klasy 8 na zakończenie roku w kwocie 300zł , Uchwała nr. __

20.Ustalono dofinansowanie klas I z okazji ślubowania w wysokości 350zł na klasę.

21.Upoważniono do samodzielnego dysponowania środkami z Rady Rodziców do maksymalnej wysokości 800zł Przewodniczącą RR Monikę Migas

22.Ustalono następne spotkanie RR na dzień 24/10/2023

Laureaci Konkursu Noworocznego 2022/23

Opublikowano: środa, 18 styczeń 2023

Każdy ma prawo marzyć inaczejPaulo Coelho, Alchemik

Szanowni Uczniowie i Rodzice,

Z wielką radością i zaciekawieniem zapoznaliśmy się z przesłanymi pracami na konkurs noworoczny Dwa-Zero-Dwa-Trzy – jaki będzie powiedz Ty!. Doszliśmy do wniosku, że nie jesteśmy w stanie wskazać najlepszych prac, a wręcz nie powinniśmy tego robić. Każda progoza, przewidywanie, marzenie jest osobiste, oryginalne, autentyczne i nie sposób oceniać go w kategoriach lepsze/ gorsze. Dlatego też zdecydowaliśmy o nagrodzeniu wszystkich prac konkursowych nagrodami - voucherami uprawniającymi do wstępu do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Wkrótce skontaktujemy się z uczestnikami konkursu lub ich opiekunami i przekażemy vouchery.

Poniżej prezentujemy listę laureatów:

 1. Łucja Świeczka – 1a
 2. Adam Chełchowski – 1a
 3. Sara Skibińska – 1a
 4. Józef Mucha – 1a
 5. Mateusz Szyćko – 1b
 6. Pola Kopik – 2b
 7. Adam Mucha – 2b
 8. Hanna Anyszkiewicz – 2b
 9. Franek Zawadzki – 2b
 10. Tomasz Wąsik – 3a
 11. Gabriela Dębska – 3b
 12. Lena Wielgosz – 3b
 13. Maciej Szyćko – 5a
 14. Michał Wąsik – 5b
 15. Julian Świeczka – 6a
 16. Piotr Anyszkiewicz – 6a
 17. Paweł Anyszkiewicz – 6a

 

 Zachęcamy do dalszego podziwiania prac konkursowych w zakładce Dokumenty- Konkursy.

Prezentacja prac na Konkurs noworoczny 2022/23

Opublikowano: piątek, 13 styczeń 2023

Szanowni Uczniowie i Rodzice,

Otrzymaliśmy bardzo ciekawe prace na konkurs noworoczny Dwa-Zero-Dwa-Trzy – jaki będzie powiedz Ty!”.

Prace, zgodnie z regulaminem, zostały wykonane w różnych formach - napisane odręcznie, na komputerze, narysowane a nawet nagrane jako wiadomość dźwiękowe! Wszystkie możecie podziwiać okiem i uchem w zakładce Dokumenty- Konkursy

Podkategorie