Zasady wpłaty składek na Radę Rodziców w roku szkolnym 2022-2023

Opublikowano: poniedziałek, 10 październik 2022

Szanowni Rodzice,

Zgodnie z decyzją Rady Rodziców (uchwała nr 5/2022/23) w roku szkolnym 2022-2023 wyznaczono następujące wysokości składek na Radę Rodziców, termin wpłaty oraz zasady częściowego ich zwrotu:

  • ustalono składki na Radę Rodziców w kwocie: 1. dziecko – 50 zł, 2. i każde kolejne dziecko - po 30zł.
  • wpłaty wyłącznie przelewem na rachunek bankowy Rady Rodziców.
  • termin wpłaty składek to 30 listopada 2022 (liczy się data księgowania a nie wpłaty).
  • klasy, które wpłacą 100% składek w terminie, dostaną zwrot w wysokości 30% swojej sumarycznej wpłaty.
  • rozliczenie z klasami do 23 stycznia 2023.

Administrator

Zasady wpłaty składek na Radę Rodziców w roku szkolnym 2021-2022

Opublikowano: piątek, 05 listopad 2021

Szanowni Rodzice,

Zgodnie z decyzją Rady Rodziców (uchwała nr 6/2021/22) w roku szkolnym 2021-2022 wyznaczono następujące wysokości składek na Radę Rodziców, termin wpłaty oraz zasady częściowego ich zwrotu:

  • ustalono składki na Radę Rodziców w kwocie: 1. dziecko – 50 zł, 2. i każde kolejne dziecko - po 30zł.
  • termin wpłaty składek to 30 listopada 2021.
  • klasy, które wpłacą 100% składek w terminie, dostaną zwrot w wysokości 50% swojej sumarycznej wpłaty.
  • kolejne 3 najlepsze klasy (ustalone wg.procenta wpłaconych składek) dostaną zwrot 30% swojej sumarycznej wpłaty.
  • warunkiem koniecznym uzyskania zwrotów jest dochowanie terminu wpłaty składek podanego powyżej.

 

Administrator

Zestawienie wpłat na Radę Rodziców 2020/21

Opublikowano: piątek, 05 listopad 2021
WPŁATY SKŁADEK NA RADĘ RODZICÓW 2020/21
         
(stan na 30-08-2021)        
         
KLASA LICZBA UCZNIÓW SUMA WPŁATY LICZBA WPŁAT PROCENT WPŁAT
I A 21 730,00 zł 18 86%
I B 24 780,00 zł 18 75%
II A 18 410,00 zł 11 61%
II B 19 630,00 zł 15 79%
III A 19 570,00 zł 13 68%
III B 13 320,00 zł 8 62%
III C 17 380,00 zł 10 59%
IV A 24 970,00 zł 21 88%
IV B 21 950,00 zł 21 100%
V A 12 320,00 zł 8 67%
VI A 25 1 270,00 zł 24 96%
VI B 20 610,00 zł 13 65%
VI C 15 360,00 zł 8 53%
VII A 24 900,00 zł 18 75%
VII B 18 530,00 zł 11 61%
VII C 19 560,00 zł 12 63%
VIII A 20 900,00 zł 18 90%
VIII B 23 640,00 zł 14 61%
SUMA 352 11 830,00 zł 261 74%