Podsumowanie zebrania Rady Rodziców z dnia 25/09/2023

Opublikowano: piątek, 29 wrzesień 2023

1.Otwarcie zebrania przez byłą Przewodniczącą RR P. Annę Lewandowską

2.Przedstawiono sprawozdanie finansowe RR za rok szkolny 2022/2023

3.Wybór przedstawicieli do Rady Rodziców:

  • Przewodnicząca RR –Monika Migas
  • Z-ca przewodniczącego RR – Tomasz Duchna
  • Skarbnik – Jolanta Mróz
  • Sekretarz – Milena Chełchowska

4.Wybór komisji rewizyjnej:

  • Członek komisji – Paulina Przybysz
  • Członek komisji – Agnieszka Korba

5.Ustalona składka na RR w kwocie I dziecko – 60 zł, II i każde kolejne - 40zł.

Jeżeli klasa w 100% dokona wpłaty do końca listopada otrzyma zwrot 30%.

6.Dzieci z Ukrainy otrzymają deklarację gdzie będą musieli zadeklarować czy wpłacą składkę na radę rodziców.

7.Na zebraniu obecna P. Dyrektor Agnieszka

8.Przedstawienie i omówienie przez Panią Dyrektor Agnieszkę Szczypek i Jolantę Kubarę programu profilaktyczno-wychowawczego w SP. im. Orła Białego w Michałówce, program zaakceptowany przez Radę Rodziców

9.Nie został jeszcze przedstawiony wniosek do budżetu gminy Garwolin na rok 2024.

10.Ustalono dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 2 listopada, 2 maja, 31 maja, 29 do 30 kwietnia

11.Prośba od P. dyrektor o częściowe sfinansowanie z budżetu RR wyjazdów na zawody sportowe.

12.Poruszony temat niszczenia mienia szkoły: W ostatnim czasie zostały zniszczone nowe drzwi do sali gimnastycznej. Problem z notorycznym marnowaniem papieru toaletowego. Ogromna prośba od Pani Dyrektor o rozmowę z dzieciakami na temat szanowania mienia szkoły.

13.Prośba rodziców do Pani Dyrektor o drugi język w szkole zamiast j.rosyjskiego – obecnie nie ma możliwości ze względu na budżet i kadrę

14.Zakup klimatyzatora do sali komputerowej – czekamy na środki z gminy

15.Automat z przekąskami w szkole - prośba rodziców o nawiązanie współpracy z nowym dostawcą

16.Poruszony problem z miejscami parkingowymi przy szkole

17.Uruchomienie e-legitymacji

18.Rodzice zgłosili do P. Dyrektor potrzebę utworzenia w szkole dodatkowych kółek zainteresowań, jednak ze względu na brak budżetu nie ma takiej możliwości

19.Ustalono dofinansowanie dla każdej klasy 8 na zakończenie roku w kwocie 300zł , Uchwała nr. __

20.Ustalono dofinansowanie klas I z okazji ślubowania w wysokości 350zł na klasę.

21.Upoważniono do samodzielnego dysponowania środkami z Rady Rodziców do maksymalnej wysokości 800zł Przewodniczącą RR Monikę Migas

22.Ustalono następne spotkanie RR na dzień 24/10/2023